KOGNITIV ATFERDS TERAPI

AKUPUNKTUR LØKEN

KROPP & SJEL

KOGNITIV TERAPI – HJELP TIL SELVHJELPKognitiv terapi handler om å bli bevisst sammenhengen mellom egne tanker,

følelser og adferd.
Kognitiv terapi er en nyttig samtalemetode som kan benyttes ved store og små utfordringer i livet.

Metoden bygger på godt dokumentert kunnskap og er en etterspurt terapiform som søker raske resultater. Her følger noen eksempler hvor Kognitiv Adferds Terapi kan benyttes:


Depresjon, nedstemthet, angst av forskjellig art også panikkangst, uvaner, grubling og bekymring, fobier, post traumatisk stress, dårlig selvtillit / selvfølelse, søvnvansker, smerter, utmattelse, kronisk sykdom, problemløsninger og samarbeidsproblemer m.m


Jeg ønsker å hjelpe deg til å få det bedre i hverdagen.

I timen vil vi jobbe systematisk med de utfordringene og det som er vanskelig for deg her og nå. Vi trenger ikke å dvele med det som har skapt problemene, men heller finne løsninger for fremtiden.

Du vil lære teknikker og få verktøy som du vil kunne benytte deg av videre i livet.

Kognitiv terapi er et samarbeidsprosjekt hvor jeg kan teknikkene og du er ekspert på deg og dine utfordringer. Sammen søker vi å finne nye løsninger.


Er dette noe for deg eller noen du kjenner ?


En time av 45 min. kr. 500,-


Les gjerne mer på kognitiv.no                          Ta kontakt på tlf. 92 20 20 05 ved spørsmål eller timebestilling.


Les også TANKENS KRAFT  Av psykolog Torkil Berge. Her er mye nyttig informasjon, og også en "bruksanvisning" i noen av de viktigste verktøyene for å komme seg videre.

Ofte må man ha litt hjelp for å komme i gang, eller få kjennskap til hva som faktisk foregår i tankene våre. Men artikkelen gir en god pekepinn på hva man kan jobbe videre med.

Copyright @ All Rights Reserved