KOGNITIV ATFERDS TERAPI

AKUPUNKTUR LØKEN

KROPP & SJEL

KOGNITIV TERAPI – HJELP TIL SELVHJELP

 

 

Kognitiv terapi handler om å bli bevisst sammenhengen mellom egne tanker,

følelser og adferd.

 

 

Jeg er under utdanning som Kognitiv terapeut og trenger pasienter, gir derfor redusert pris.

Nå kr. 500,- pr. time.

Er dette noe for deg eller noen du kjenner ?

Kognitiv terapi er en nyttig samtalemetode som kan benyttes ved store og små utfordringer i livet.

Metoden bygger på godt dokumentert kunnskap og er en etterspurt terapiform som har vist seg å kunne gi god og rask effekt. Benyttes ofte ved for eksempel:

 

Depresjoner, angst, uvaner, grubling og bekymring, fobier, post traumatisk stress, dårlig selvtillit / selvfølelse, søvnvansker, smerter, utmattelse, kronisk sykdom m.m

 

Jeg ønsker å hjelpe deg til å få det bedre i hverdagen.

I timen vil vi jobbe systematisk med de utfordringene og det som er vanskelig her og nå. Vi trenger ikke å dvele med det som har skapt problemene, men heller finne løsninger på hva det har resultert i for deg i dag.

Du vil lære teknikker og få verktøy som vil hjelpe deg nå og videre fremover.

Kognitiv terapi er et samarbeidsprosjekt hvor jeg kan teknikkene og du er ekspert på deg og dine utfordringer. Sammen finner vi nye løsninger.

 

Les gjerne mer på kognitiv.no Ta kontakt på tlf. 92 20 20 05 ved spørsmål eller timebestilling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les også TANKENS KRAFT Av psykolog Torkil Berge. Her er mye nyttig informasjon, og også en "bruksanvisning" i noen av de viktigste verktøyene for å komme seg videre.

Ofte må man ha litt hjelp for å komme i gang, eller få kjennskap til hva som faktisk foregår i tankene våre. Men artikkelen gir en god pekepinn på hva man kan jobbe videre med.

Copyright @ All Rights Reserved