Akupunktur

AKUPUNKTUR LØKEN

KROPP & SJEL


 Hva er akupunktur?


Akupunktur er en mange tusen år gammel behandlingsform som stammer fra Østen. Metoden går ut på å bruke tynne nåler som stikkes inn i bestemte punkter på kroppen

for å øke energien i området og påvirke kroppens evne til å helbrede seg selv.

Metoden er en del av tradisjonell kinesisk medisin og blir stadig mer anerkjent som et alternativ og et supplement til skolemedisin.Forståelsen av at kropp og sjel er et sammensatt system som man ikke kan se på uavhengig av hverandre, ligger sentralt i akupunkturens tankegang.

Kropp og sjel påvirker hverandre gjensidig.

En ubalanse i kroppens energisystemer kan forårsake forstyrrelser, som igjen kan skape sykdom og smerter.

Viktig for å kunne lege et problem, er å behandle årsaken, ikke symptomet.


Copyright @ All Rights Reserved