Kinesisk Medisin

AKUPUNKTUR LØKEN

KROPP & SJEL

 

 

TRADISJONELL KINESISK MEDISIN (TKM)

 

Akupunktur er en del av den Tradisjonelle Kinesiske Medisinen (TKM), som også innbefatter blant annet kopping og urte- behandling. Ordet Akupunktur kommer av de latinske ordene acus (nål) og pungere (å stikke). Kinesisk Medisin har en helt annen måte og se mennesket på enn vestlig medisin. Mennesket blir sett på som et helhetlig energisystem, hvor alt henger sammen.

 

Teorien om Yin og Yang er blant de viktigste teoriene innen TKM. Yin og Yang er to motpoler i universet. De er to dynamiske og kompletterende krefter, hvor den ene ikke kan eksistere uten den andre. Vekselvirkningen mellom de to skal ifølge teorien gjennomsyre og styre alt i universet, også i menneskekroppen. I akupunktursammenheng står Yin og Yang helt sentralt, sammen med begreper som Qi, og de fem elementene.

 

De fem elementene Tre, Ild, Jord, Metall og Vann kan ses på som krefter som står i forbindelse med hverandre. Samspillet mellom elementene skjer i en viss rekkefølge, og når sykdom oppstår forstyrres denne rekkefølgen.

Ved akupunkturbehandling kan denne ubalansen reguleres.

 

Qi er det begrep som hele den Kinesiske Medisinen baseres på. Qi (uttales tji) og er den livsenergi og den grunnsubstans som mennesket og universet er lagd av.

I følge Kinesisk Medisin flyter Qi gjennom hele kroppen, hvis flyten av Qi forstyrres kan sykdom oppstå.

Qi gir næring til alle kroppens prosesser, og sirkulerer i menneskekroppen gjennom meridianer.

Sykdom kan oppstå når energien hindres/blokkeres et eller flere steder i kroppen.

 

Ved akupunkturbehandling kan man regulere og balansere Qi flyten både ved lokale, distale og indre forstyrrelser.

 

Kopping er en metode som kan brukes med eller uten akupunktur. Det innebærer at man plasserer kopper av glass eller gummi på huden, og skaper et vakum. Grunnen til at kopping kommer inn under Tradisjonell Kinesisk medisin er at kopping kan være med på å fjerne stagnasjoner og stimulere flyten av Qi og blod i området under koppen.

Koppingen kan brukes til smerter i armer, ben, rygg, nakke, stressrelaterte plager, ytre påvirkning fra kulde og fukt, samt isjiasplager.

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved